Határviták
péntek, 2021. január 15., 20:36:54
Hargita és Neamţ megye

Nincs egyetértés Hargita és Neamţ megye között Gyergyószentmiklós és Békás települések közigazgatási határainak megállapítása tekintetében. A két település közötti határvonal egyben megyehatár is.
Több évi vitát követően, 2002-ben Hargita megye prefektusának 90/2002 sz. és Neamt megye prefektusának 94/2002 sz. rendeletével kijelölt bizottság a Gyilkos tónál ült össze, a határvita tisztázására. Ekkor Gyergyószentmiklós városának küldöttsége kifejtette, hogy nem ért egyet azzal, hogy a két település közötti határ a Kupás pataknál lenne, ahogy a szomszédos megye küldöttjei állítják.


A gyergyószentmiklósi küldöttség javasolta a Minisztertanács 1115/1968 sz. határozata grafikus mellékletének beszerzését, tekintettel arra, hogy ez a jogszabály állapította meg Hargita megyében a közigazgatási határokat, összhangban a 2/1968 sz. törvény rendelkezéseivel.
A legújabb egyeztetések 2009-ben folytak, amikor a felek többször is találkoztak és napirendre tűzték a kérdés megtárgyalását. Ezeken az egyeztetéseken Hargita Megye Tanácsának képviselői is részt vettek, támogatva a gyergyószentmiklósi elképzeléseket. Hargita Megye Tanácsa 2009-ben két alkalommal is kérte a két érintett megye prefektusától, hogy kerüljön sor a közös bizottság tagjainak újbóli kijelölésére, mindeddig azonban ezen kérésekre nem kapott választ.