Pályázati lehetőségek kkv-knak
Pályázati lehetőségek KKV-knak
 
 
Finanszírozó: Techcelerator és Google for Startups
Finanszírozási program: Techcelerator: Advancing AI - Támogatási program a mesterséges intelligencia ágazat induló vállalkozásai számára 
A program célja: A jelentkezők egy online foglalkozáson vesznek részt a Google AI szakértőivel együtt, ahol maximum 5 csapatot választanak ki a programba való részvételre.
Támogatható pályázók: olyan start-up-ok, amelyek termékei a AI, ML & Deep Learning, Big Data, Advanced Analytics felhasználásával készülnek
Támogatható tevékenységek: prototípus fázisban levő termék vagy MVP (Minimum Viable Product) amely az alábbi technológiákat használja: AI, ML (Machine Learning), Deep Learning, Big Data, Advanced Analytics; olyan termék, amelynek nemzetközi növekedési potenciálja van, és erős elkötelezettséggel rendelkezik a gyors érvényesítésére és célpiaci kiterjesztésére 
Támogatás értéke: maximum 200.000 euró; további díjak nyerhetők 150.000 euró értékben, illetve mentori konzultációk 
A kedvezményezett hozzájárulása: -
Határidő: 2020. október 15.
Link: https://techcelerator.ro/advancingai/ 
 

 
 
 
Finanszírozó: Európai Bizottság
Finanszírozási program: C-Voucher a körforgásos gazdaság érdekében
A program célja: A körforgásos gazdaságra való átállás modellezése 
Támogatható pályázók: KKV-k, beleértve a mikrovállalkozásokat is
Támogatható tevékenységek: 24 KKV részesülhet 3 hónapos támogatásban, amelynek során létrehozhatja a vállalkozására vonatkozó körforgásos gazdasági üzleti tervét 
Támogatás értéke: 1 hónapos támogatás egy szakértő által, a terv létrehozásában; 15.000 EUR vissza nem térítendő támogatás a terv létrehozására; további finanszírozásra vonatkozó mentorálás
A kedvezményezett hozzájárulása: -
Határidő: 2020. október 30.
Link: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/362/c-voucher-schema-de-vouchere-pentru-adoptarea-de-solutii-de-economie-circulara 
 

 
 
Finanszírozó: Az Európai Unió és Románia Kormánya
Finanszírozási program:  KKV-k munkavállalóinak digitális kompetencia-fejlesztése (POCU 3.12)
A program célja: A különböző gazdasági ágazatokban szükséges tudás / készségek / képességek szintjének fejlesztése
Támogatható pályázók: Munkáltatói szervezetek (patronátusok, munkáltatói szövetségek, területi munkáltatói szakszervezetek); Vállalkozói egyesületek; Kereskedelmi és Iparkamarák.
A fenti szervezetek kizárólagos kedvezményezettekként vagy más érintett szervezetekkel (például szakszervezetekkel és / vagy képzés-szolgáltatókkal) partnerségben pályázhatnak.
Támogatható tevékenységek: 
- Képzési programok biztosítása a digitális műveltség, valamint az információs és kommunikációs technológia területén;
- A digitális műveltség, valamint az információs és kommunikációs technológia területén a szakmai készségek értékelése és tanúsítása;
- A vállalkozások támogatása munkahelyi tanulási programok szervezésében, a digitális műveltség, valamint az információs és kommunikációs technológia területén;
- Tájékoztatási kampányok szervezése és lebonyolítása a potenciálisan versenyképes gazdasági ágazatokban és az intelligens szakosodás területén működő munkáltatók számára, a a munkavállalók továbbképzési programokban való részvételének fontosságáról és szükségességéről
 
Támogatás értéke: Egy projekt maximális értéke 1 millió euró. Az állami hozzájárulás minimális értéke: 100 000 euró
 
A kedvezményezett hozzájárulása: Profitorientált magánjogi személyek – 5%. Nem profitorientált magánjogi személyek – 0%
Határidő: 2020. augusztus 17– október 30.
 

 

Finanszírozó: Európai Bizottság, ERA-NET Co fund 

Finanszírozási program: Accelerating CCS Technologies

A program célja: kutatás, fejlesztés, innováció támogatása

Támogatható pályázók: KKV-k, kutató szervezetek

Támogatható tevékenységek: innovációs és kutató tevékenységek

Támogatás értéke: 500.000 EUR

A kedvezményezett hozzájárulása: -

Határidő: 2020. november 10.

Link: https://uefiscdi.gov.ro/act-accelerating-ccs-technologies

 

 

Finanszírozó: Regionális Operatív Program

Finanszírozási program: 2.2. sz. pályázati felhívás: Fejlett termelési kapacitások létrehozásának és bővítésének, valamint a szolgáltatások fejlesztésének támogatása

A program célja: A gazdasági versenyképesség javítása a kkv-k termelékenységének növelésével, az Országos versenyképességi stratégia által meghatározott versenyképes ágazatokban

Támogatható pályázók: kis- és közepes vállalkozások

Támogatható tevékenységek: A projekteknek kötelező módon tartalmazniuk kell tárgyi eszközökbe történő beruházásokat (építkezés / bővítés / tárgyi eszközökkel való ellátás).

Támogatás értéke: 1.500.000 – 6.000.000 EUR

A kedvezményezett hozzájárulása: közepes vállalkozások: 40%, kisvállalkozások: 30%

Határidő: 2020. október 30 - november 30.

Link: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24565/apelul-por-2-2-a-fost-lansat-astazi-afla-care-e-perioada-de-depunere-a-proiectelor


 
 
Finanszírozó: ORSZÁGOS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
Finanszírozási program: GBER állami támogatási rendszer - A regionális fejlődés ösztönzése a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását célzó beruházások támogatására, a nem mezőgazdasági termékek előállítása érdekében
A program célja: A vállalkozások általános teljesítményszintjének javítása a támogatható gazdasági ágazatokba beruházásokat végző vállalkozások versenyképességének növelése révén
Támogatható pályázók: Engedéllyel rendelkező természetes személyek, vállalkozások (mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok), mezőgazdasági szövetkezetek, termelői csoportok
Támogatható tevékenységek: Meglévő egység kapacitásának létrehozása, bővítése, a termelés diverzifikálása, a belső minőség-ellenőrzés javítása
Támogatás értéke: Legfeljebb 1 000 000 euró / projekt a kkv-k számára
A kedvezményezett hozzájárulása: 50-60%
Határidő: 2020.11.30
 

 
Finanszírozó: Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Hitelgarancia-alapja
Finanszírozási program: IMM Invest
A program célja: egy vagy több hitel lehívása befektetésekhez és / vagy egy vagy több hitel a forgótőke számára szükséges hitelkerethez
Támogatható pályázók: A COVID-19 válság által súlyosan érintett kkv-k
Támogatható tevékenységek: Az állam garantálja a partnerbankoktól lehívott hitelek értékének 90%-át
Támogatás értéke: A kölcsönök maximális értéke befektetéseknél 10 000 000 lej lehet, míg forgótőke esetében 5 000 000 lej lehet
A kedvezményezett hozzájárulása: 2020. december 31-ig nem fizet kamatot, garanciadíjat vagy egyéb költségeket
Határidő: 2020.12.31
 

 
Finanszírozó: Románia Kormánya
Finanszírozási program: Környezetvédelmi Start-Up kísérleti program anyagokat előállító technológiák számára
A program célja: A környezetre gyakorolt negatív hatás csökkentése a természetes alapanyagokból és / vagy újrahasznosított alapanyagokból történő anyagok és / vagy termékek előállításának ösztönzésével
Támogatható pályázók: a Románia területén gazdasági tevékenységet folytató román jogi személyiséggel rendelkezők, akik a finanszírozási dosszié benyújtásának időpontjában legalább egy éve folytatnak gazdasági tevékenységet.
Támogatható tevékenységek: Olyan technológiákba történő beruházások, amelyek a természetes nyersanyagok és / vagy újrahasznosított alapanyagok felhasználásával alacsony környezeti hatást gyakorolnak az anyagok és / vagy termékek előállítására
Támogatás értéke: Legfeljebb 200 000 euró
A kedvezményezett hozzájárulása: 0%
Határidő: 2020.12.31.
 

 
Finanszírozó: NAGY INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM
Finanszírozási program: A biomasszából / biogázból és geotermikus energiából származó villamosenergia- és / vagy hőenergia-előállítási kapacitásokba történő beruházások támogatása, POIM AP 6, O.S. 6.1
A program célja: Villamos- és hőenergia előállítása kevésbé kiaknázott megújuló forrásokból
Támogatható pályázók: Kereskedelmi társaságok, amelyek energiát termelnek eladásra, területi közigazgatási egységek, közösségek közötti fejlesztési társulások
Támogatható tevékenységek: Az energiatermelési kapacitások létrehozása és / vagy korszerűsítése
Támogatás értéke: Legfeljebb 15 000 000 euró
A kedvezményezett hozzájárulása: 20% a mikro- és kisvállalkozások, 30% a középvállalkozások esetében
Határidő: 2020.12.31
 

 
 
Finanszírozó: Románia Kormánya
Finanszírozási program: Állami támogatás a gazdaságot jelentősen befolyásoló beruházások ösztönzésére a 807/2014-es sz. kormányhatározat révén
A program célja: Regionális fejlesztés magas hozzáadott értékű termékek előállítására szolgáló csúcstechnológiájú állóeszközökbe történő kezdeti beruházások révén, függetlenül a kedvezményezettek nagyságától
Támogatható pályázók: Újonnan alapított vagy már működő vállalkozások, mind kkv-k, mind nagyvállalatok
Támogatható tevékenységek: Az összes tevékenységi ágazatban végrehajtott beruházások támogathatóak, kivéve a 807/2014-es sz. kormányrendelet 15-ös sz. cikkelyében említetteket, valamint az állami támogatásban nem részesülő tevékenységi ágazatok listáján szereplőket.
Támogatás értéke: A beruházás ÁFA nélküli teljes értéke legalább 4,5 millió lej kell legyen, vagyis körülbelül 1 millió eurónak kell megfeleljen.
A kedvezményezett hozzájárulása: Legalább 50%
Határidő: 2020.12.31.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Finanszírozó: FNGCIMM
Finanszírozási program: IMM FACTOR
A program célja: KKV-k állami garanciás hitelhez való hozzájutása 
Támogatható pályázók: KKV-k (a termelés, kereskedelem vagy szolgáltatások területéről) 
Támogatható tevékenységek: A program keretében állami garanciát nyújtanak a programban részt vevő bankok által biztosított hitelekhez
Támogatás értéke: Maximum 800.000 euro/KKV. A halászati és akvakultúra-ágazatban: maximum 120.000 euro/kedvezményezett. Mezőgazdasági termékeket elsődleges termelő vállalkozások számára: maximum 100.000 euro/ kedvezményezett
A kedvezményezett hozzájárulása: A kapcsolódó kamat 50%
Határidő: 2020. december 31.
Link: https://www.fngcimm.ro/imm-factor 
 

 
Finanszírozó: Románia Kormánya
Finanszírozási program: “ELECTRIC UP” program (a 159/2020 sz. Sürgősségi Kormányrendelet alapján)
A program célja: fotovoltaikus panelek, valamint elektromos és plug-in hibrid autótöltők felszerelése
Támogatható pályázók: KKV-k; a HORECA területen működő romániai jogi személyek (a CAEN kóddal igazoltan)
Támogatható tevékenységek: 27 kWp - 100 kWp előállítására alkalmas fotovoltaikus panelek  felszerelése, amely a saját fogyasztást biztosítja, illetve a fölösleg energiát az Országos Energetikai Rendszernek (Sistemul Energetic Național) átadja. 22 kW-os autótöltő-állomások felszerelésre, amelyek alkalmasak az elektromos és plug-in hibrid autók töltésére.
Támogatás értéke: Maximum 100.000 euró 
A kedvezményezett hozzájárulása: 0%
Határidő: 2020 folyamán várható a felhívás meghirdetése
Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/09/ordonanta-de-urgenta-159-2020-prin-care-se-instituie-programul-de-finantare-electric-up/?fbclid=IwAR1akWMyMKNPhzRGPKnc5sMXlO1JF2_FexA_tyhOmm-O_jgohepuUeZmp6M
 

 

Finanszírozó: Magyar Kormány / BETHLEN GÁBOR Alapítvány
Finanszírozási program: A szomszédos országokban működő vállalkozások gyermekbarát tevékenységeinek támogatása
A program célja: gyermekbarát tevékenységek támogatása
Támogatható pályázók: Kis és középvállalkozások
Támogatható tevékenységek: egyéni és csoportos tevékenységek, tehetséggondozás, speciális pedagógiai fejlesztések, családi programok és fesztiválok, gyermektevékenységekhez kapcsolódó felszerelések vásárlása, szabadidős és sporttevékenységek
Támogatás értéke: 1.000.000 Ft – 3.000.000 Ft
A kedvezményezett hozzájárulása: 0%
Határidő: várhatóan 2020 folyamán jelenik meg a felhívás
 

 
 
Finanszírozó: Magyar kormány / PRO ECONOMICA Alapítvány
Finanszírozási program: Támogatás mezőgazdasági gépek és berendezések, rendszerek, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges ültetvények telepítéséhez és korszerűsítéséhez és tenyészállatok vásárlásához Hargita, Kovászna és Maros megyében
A program célja: a mezőgazdasági tevékenységek konszolidálása és korszerűsítése, a foglalkoztatás növelése és fenntartása
Támogatható pályázók: gazdák
Támogatható tevékenységek: mezőgazdasági gépek, egyéb mezőgazdasági berendezések beszerzése, gyümölcsösök korszerűsítése és felszerelése, szarvasmarha, juh, kecske, sertés vagy méhek beszerzése
Támogatás értéke: max. 70 000 lej
A kedvezményezett hozzájárulása: 25%
Határidő: várhatóan 2020-ban jelenik meg a felhívás
 

 
 
Finanszírozó: ORSZÁGOS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
Finanszírozási program: A mezőgazdasági termékek feldolgozására / forgalmazására irányuló beruházások támogatása - beruházások a hegyi térségben található kis kapacitású vágóhidakba (PNDR 4.2)
A program célja: Új feldolgozó egységek létrehozása a helyi mezőgazdasági termékek számára és az integrált élelmiszerláncok népszerűsítése
Támogatható pályázók: Vállalatok (mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok) szövetkezetek és termelői csoportok
Támogatható tevékenységek: A vágóhidak (kis vágóhidak) létesítéséhez és a húsfeldolgozáshoz kapcsolódó kézzelfogható beruházások költségei
Támogatás értéke: Legfeljebb 300 000 euró / projekt
A kedvezményezett hozzájárulása: 40-50%
Határidő: várhatóan 2020-ban indul
 

 
 
Finanszírozó: Románia Kormánya
Finanszírozási program: A piaci termékek és szolgáltatások marketingtevékenységeinek fejlesztési programja
A program célja: A gazdasági szereplők kapacitásának erősítése a piaci termékek és szolgáltatások reklámozásában, a kereskedők és piaci szolgáltatók tevékenységének fejlesztése és korszerűsítése
Támogatható pályázók: Mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, amelyek legalább 2 naptári éve működnek, és a pályázatban szereplő tevékenységre engedélyezett tevékenységi kódszámmal (CAEN kód) rendelkeznek.
Támogatható tevékenységek: berendezések és áruk beszerzése, minőségirányítási rendszer tanúsítása / weboldal létrehozása
Támogatás értéke: Legfeljebb 250 000 lej
A kedvezményezett hozzájárulása: 10%
Határidő: várhatóan 2020-ban indul
 

 
 
Finanszírozó: Románia Kormánya
Finanszírozási program: Többéves országos program a kézműves tevékenységek támogatására
A program célja: Támogatás a kis kézművesek számára saját termékeik népszerűsítésére, valamint a helyi hagyományok szélesebb körű megőrzésére és ösztönzésére
Támogatható pályázók: Kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, engedéllyel rendelkező természetes személyek
Támogatható tevékenységek: A program a háromnapos országos kézműves vásár 2020-as megszervezésére vonatkozik
Támogatás értéke: A vásáron való részvétel szállítási költségeire nyújtott maximális támogatás nem haladhatja meg a 2ooo lejt.
A kedvezményezett hozzájárulása: 0
Határidő: várhatóan 2020-ban indul
 

 
 
 Finanszírozó: Románia Kormánya
Finanszírozási program: Többéves országos mikro-iparosítási program
A program célja: A beruházások támogatása a prioritást élvező gazdasági ágazatokban, illetve ezekben az ágazatokban működő kkv-k tevékenységi körének és versenyképességének fejlesztése
Támogatható pályázók: Mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, amelyeknek a létrehozásától számítva legalább 2 naptári év telt el.
Támogatható tevékenységek: Termékek és berendezések beszerzése; Weboldal létrehozása, stb.
Támogatás értéke: Maxim 450.000 lei
A kedvezményezett hozzájárulása: Legalább 10%
Határidő: várhatóan 2020-ban indul
 

 
 
Finanszírozó: GAL Homoród-Küküllő LEADER Egyesület
Finanszírozási program: PNDR-LEADER / M3 / 3A, 2A, 6A program
A program célja: Mezőgazdasági termékek feldolgozása és értékesítése, a gazdasági teljesítmény javítása
Támogatható pályázók: kereskedelmi vállalatok, kkv-k, PFA, II. stb. a GAL Homoród-Küküllő körzetéből
Támogatható tevékenységek: építkezési munkálatok, felújítás és bővítés, berendezések beszerzése, a feldolgozó egységek korszerűsítése
Támogatás értéke: 5.000 – 200.000 euró
A kedvezményezett hozzájárulása: 50%
Határidő: várhatóan 2020-ban indul
 

 
 
Finanszírozó: GAL Homoród-Küküllő LEADER Egyesület
Finanszírozási program: PNDR-LEADER M4 / 6A, 6B program A könnyűipar, a szolgáltatások és a kézművesség és fejlesztése, kézműves egységek létesítése
A program célja: A vidéki gazdaság diverzifikálása, a vidéki térségek gazdasági fejlődése és a szegénység felszámolása
Támogatható pályázók: A GAL Homoród-Küküllő térségében, vidéki településeken működő / újonnan alapított mikrovállalkozások és kisvállalkozások, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységekhez igénylik a támogatást
Támogatható tevékenységek: Épületek, létesítmények építése, bővítése és / vagy korszerűsítése, szabadidős tevékenységek felszerelésének biztosítása, berendezések és felszerelések vásárlása, szoftverek és szabadalmak, engedélyek, szerzői jogok, védjegyek beszerzése
Támogatás értéke: A vissza nem térítendő támogatás értéke 5000 és 50 000 euró között lehet
A kedvezményezett hozzájárulása: 10%
Határidő: várhatóan 2020-ban indul
 

 

Finanszírozó: DIGI-B-CUBE hálózat

Finanszírozási program: Orvosi szakterületen működő innovatív KKV-k támogatása voucherekkel
A program célja: A DIGI-B-CUBE hálózat (Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain) voucher jellegű támogatást biztosít az orvosi szakterületen működő KKV-knek, új innovációk, megoldások, termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése érdekében. 
Támogatható pályázók: KKV-k (startup-ok is), amelyek az egészségügy, biotehnológiák, biofarma, IT vagy kapcsolódó területeken működnek (robotika, automatizálás, elektronika, nanotehnológiák, stb.). Konzorciumi elvárás: minimum 2, maximum 3 KKV, legalább két különböző szektorból. Pl: 1 KKV az egészségügy, biotehnológiák, biofarma területéről és 1 KKV IT vagy kapcsolódó területről.
Támogatható tevékenységek: Támogatás egy új termék vagy szolgáltatás közös létrehozására, egy előzetesen bizonyított koncepció alapján, amelynek célja az orvosi diagnózis és a kapcsolódó értékláncok digitalizálása
Támogatás értéke: a KKV-k konzorciumokba tömörülve jelentkezhetnek az alábbi típusú vouchere-ekre: prototípus kifejlesztése: max. 20.000 euro/KKV, legfennebb 60.000 euro/projekt. Innovációs Voucherek személyre szabott megoldásokra: max.50.000 euro/KKV, legfennebb 150.000 euro/projekt
A kedvezményezett hozzájárulása: -
Határidő: 2021. február 3 
Link: https://digibcube.eu/open-calls/?fbclid=IwAR0YKIhLZDPLhXXLI5H-pghliSw4QDc9Pb_O-qb3cxPbJnFGEh3OAPLX5DM 
 

 

Finanszírozó: Európai Bizottság és Románia Kormánya
Finanszírozási program: innovatív start-up-ok és spin-off-ok (Regionális Operatív Program 2014-2020, 1.2.1 tevékenység)
A program célja: Új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek, technológiák / folyamatok és / vagy szolgáltatások fejlesztése.
Támogatható pályázók: Start-up-ok: olyan vállalkozások, amelyek a 31/1990-es törvény alapján jöttek létre, a pályázat benyújtása előtt max. 3 évvel. Spin-off-ok: olyan vállalkozások, amelyeket ezután fognak létrehozni egy állami kutató szervezet tevékenységének eredménye nyomán (kutató intézet vagy egyetem).
Támogatható tevékenységek: kutatás, innovációs tanácsadás, ipari jogok védelme, standardok használata, minőség-jelölés, tesztelés és tanúsítás, piackutatás; ·termék/technológia/szolgáltatás létrehozása; nyersanyagok megvásárlása; tájékoztató tevékenységek; SPIN-OFF-ok létrehozása, bejegyzése, stb.
Támogatás értéke: Maximum 840.000 lej (nem haladhatja meg a 200.000 Eurót)
A kedvezményezett hozzájárulása: Minimum 10%
Határidő: 2023. december 29.
Link: http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf 
 

 


 

 
Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2020, október»
hkscpsv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774