Pályázati lehetőségek kkv-knak

Pályázati lehetőségek KKV-knak

 

 

Finanszírozó: IMPACT EdTech

Finanszírozási program:  Pályázati felhívás startupok és KKV-k számára, digitális távoktatási megoldások fejlesztésének támogatására

A program célja: digitális távoktatási megoldások fejlesztésének támogatása

Támogatható pályázók: startupok és KKV-k

Támogatható tevékenységek: A nyertes pályázók 5 hónapos akcelerátor programban vesznek részt, melynek keretében mentori támogatást is kapnak.

Támogatás értéke: maximum 110.000 EUR

A kedvezményezett hozzájárulása: -

Határidő: 2020. szeptember 3.

Link:  https://accelerator.isdi.education/wp-content/uploads/2020/07/IMPACTEdTech_GuideforApplicants_RemoteSchooling.pdf

 


 

Finanszírozó: COSME program, ref. COS-PPOUT-2020-2-03

Finanszírozási program:  Pályázat a KKV-k Európai Unión kívüli közbeszerzésekben való részvételét elősegítő program megvalósítására

A program célja: támogatás kis-és középvállalkozások számára az Európai Unión kívüli közbeszerzésekben való részvételük elősegítésére olyan országokban, melyekkel az EU kétoldalú szerződést írt alá.

Támogatható pályázók: Pályázatot konzorciumi formában lehet benyújtani melyben képviselve vannak az üzleti támogató szervezetek (kereskedelmi kamarák, szövetségek stb.), klaszter szervezetek, nonprofit szervezetek (magán vagy állami), állami szervezetek (nemzeti, regionális, helyi), egyetemek vagy oktatási intézmények, kutatóközpontok. A konzorcium legalább három olyan tagból kell, hogy álljon, melyek három különböző programországban vannak bejegyezve.

Támogatható tevékenységek: A kkv-k nemzetközivé válásának és a közbeszerzésben való részvételének támogatása; Az üzleti szervezetek kapacitásának fejlesztése a kkv-k támogatása érdekében e tekintetben, valamint jobb és célzottabb támogatás nyújtása a kkv-k számára; Képzés és segítségnyújtás a különböző szervezetek számára, hogy támogassák a vállalatokat a külföldi piacokon való tevékenységekben.

Támogatás értéke:  legfeljebb 400.000 EUR.

A kedvezményezett hozzájárulása: 25%

Határidő: 2020. szeptember 15.

Link: https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu    

 


 

Finanszírozó: Európai Bizottság

Finanszírozási program: Intelligens városi közlekedés önvezető járművekkel – kísérleti projekt  

A program célja: A felhívás célja kettős: egyrészt fejleszteni az alternatív városi tömegközlekedés használatával kapcsolatos mentalitást, másrészt erősíteni az európai városi környezetben a zöld mobilitás fontosságát.

Támogatható pályázók: Tömegközlekedési hálózatok működtetői, közúti szállítók, szállítási hatóságok, szolgáltatók, szállítási egyesületek, felszerelés-gyártók. A kötelező konzorciumi feltétel: minimum 5 partner a programoszrágokból, amelyek legalább 10 várost vonnak be a kísérleti projekt megvalósításába

Támogatható tevékenységek: A projekt által nyújtott modell felhasználásával az európai városok fontolóra vehetik az intelligens városi mobilitásra vonatkozó politikáik kiigazítását és / vagy elfogadását, ezáltal bővítve a zöld járműparkokkal rendelkező alternatív városi közlekedési módozatokat.

Támogatás értéke: 1.000.000 EUR

A kedvezményezett hozzájárulása: 20%

Határidő: 2020. szeptember 15.

Link:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-smart-urban-mobility-involving-autonomous-vehicles

 


 

Finanszírozó: SEE és Norvég Alap

Finanszírozási program: Romániai Kkv-fejlesztési program

A program célja: értéknövekedés és fenntartható növekedés az üzleti szektorban

Támogatható pályázók: KKV-k: a pályázó a pályázati felhívás határidejétől számítva minimum 3 éve kell, hogy működjön a felhívás „Zöld innováció az iparban” és a „Kék növekedés” alpontjában való finanszírozás elnyeréséhez, és legalább 1 éve a TIC alap lehívásához (a régiséget a cég regisztrációjának időpontjától kell számítani)

Támogatható tevékenységek: 1. Innovatív, környezetbarát technológiákba történő beruházások, ezek fejlesztése és megvalósítása. 2. "Zöld" termékek és szolgáltatások kifejlesztése, 3. Zöldebb gyártási folyamatok fejlesztése és megvalósítása

Támogatás értéke: 200.000-2.000.000 EUR

A kedvezményezett hozzájárulása: változó

Határidő: 2020.09.17.

Link: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/20.04.08_ro_innovation_2ndcall_romanian_update.pdf

 


 

Finanszírozó: ORSZÁGOS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Finanszírozási program: GBER állami támogatási rendszer - A regionális fejlődés ösztönzése a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását célzó beruházások támogatására, a nem mezőgazdasági termékek előállítása érdekében

A program célja: A vállalkozások általános teljesítményszintjének javítása a támogatható gazdasági ágazatokba beruházásokat végző vállalkozások versenyképességének növelése révén

Támogatható pályázók: Engedéllyel rendelkező természetes személyek, vállalkozások (mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok), mezőgazdasági szövetkezetek, termelői csoportok

Támogatható tevékenységek: Meglévő egység kapacitásának létrehozása, bővítése, a termelés diverzifikálása, a belső minőség-ellenőrzés javítása

Támogatás értéke: Legfeljebb 1 000 000 euró / projekt a kkv-k számára

A kedvezményezett hozzájárulása: 50-60%

Határidő: 2020.11.30

Link: https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2

 


 

Finanszírozó: Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Hitelgarancia-alapja

Finanszírozási program: IMM Invest

A program célja: egy vagy több hitel lehívása befektetésekhez és / vagy egy vagy több hitel a forgótőke számára szükséges hitelkerethez

Támogatható pályázók: A COVID-19 válság által súlyosan érintett kkv-k

Támogatható tevékenységek: Az állam garantálja a partnerbankoktól lehívott hitelek értékének 90%-át

Támogatás értéke: A kölcsönök maximális értéke befektetéseknél 10 000 000 lej lehet, míg forgótőke esetében 5 000 000 lej lehet

A kedvezményezett hozzájárulása: 2020. december 31-ig nem fizet kamatot, garanciadíjat vagy egyéb költségeket

Határidő: 2020.12.31

Link: https://www.imminvest.ro/

 


 

Finanszírozó: Románia Kormánya

Finanszírozási program: Környezetvédelmi Start-Up kísérleti program anyagokat előállító technológiák számára

A program célja: A környezetre gyakorolt negatív hatás csökkentése a természetes alapanyagokból és / vagy újrahasznosított alapanyagokból történő anyagok és / vagy termékek előállításának ösztönzésével

Támogatható pályázók: a Románia területén gazdasági tevékenységet folytató román jogi személyiséggel rendelkezők, akik a finanszírozási dosszié benyújtásának időpontjában legalább egy éve folytatnak gazdasági tevékenységet.

Támogatható tevékenységek: Olyan technológiákba történő beruházások, amelyek a természetes nyersanyagok és / vagy újrahasznosított alapanyagok felhasználásával alacsony környezeti hatást gyakorolnak az anyagok és / vagy termékek előállítására

Támogatás értéke: Legfeljebb 200 000 euró

A kedvezményezett hozzájárulása: 0%

Határidő: 2020.12.31.

Link: https://www.afm.ro/eco_business.php

 


 

Finanszírozó: NAGY INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM

Finanszírozási program: A biomasszából / biogázból és geotermikus energiából származó villamosenergia- és / vagy hőenergia-előállítási kapacitásokba történő beruházások támogatása, POIM AP 6, O.S. 6.1

A program célja: Villamos- és hőenergia előállítása kevésbé kiaknázott megújuló forrásokból

Támogatható pályázók: Kereskedelmi társaságok, amelyek energiát termelnek eladásra, területi közigazgatási egységek, közösségek közötti fejlesztési társulások

Támogatható tevékenységek: Az energiatermelési kapacitások létrehozása és / vagy korszerűsítése

Támogatás értéke: Legfeljebb 15 000 000 euró

A kedvezményezett hozzájárulása: 20% a mikro- és kisvállalkozások, 30% a középvállalkozások esetében

Határidő: 2020.12.31

Link: http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/

 


 

Finanszírozó: Románia Kormánya

Finanszírozási program: Állami támogatás a gazdaságot jelentősen befolyásoló beruházások ösztönzésére a 807/2014-es sz. kormányhatározat révén

A program célja: Regionális fejlesztés magas hozzáadott értékű termékek előállítására szolgáló csúcstechnológiájú állóeszközökbe történő kezdeti beruházások révén, függetlenül a kedvezményezettek nagyságától

Támogatható pályázók: Újonnan alapított vagy már működő vállalkozások, mind kkv-k, mind nagyvállalatok

Támogatható tevékenységek: Az összes tevékenységi ágazatban végrehajtott beruházások támogathatóak, kivéve a 807/2014-es sz. kormányrendelet 15-ös sz. cikkelyében említetteket, valamint az állami támogatásban nem részesülő tevékenységi ágazatok listáján szereplőket.

Támogatás értéke: A beruházás ÁFA nélküli teljes értéke legalább 4,5 millió lej kell legyen, vagyis körülbelül 1 millió eurónak kell megfeleljen.

A kedvezményezett hozzájárulása: Legalább 50%

Határidő: 2020.12.31.

Link: https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=legislatie-hg-nr.-807,cerere-de-acord-pentru-finantare-formulare-807,cerere-de-plata-ajutor-de-stat-formulare-807,modificare-plan-de-investitii-formulare-807,stadiul-implementarii-proiectelor-807&pagina=domenii&menu=Ajutorstat&tab=1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Finanszírozó: Magyar Kormány / BETHLEN GÁBOR Alapítvány

Finanszírozási program: A szomszédos országokban működő vállalkozások gyermekbarát tevékenységeinek támogatása

A program célja: gyermekbarát tevékenységek támogatása

Támogatható pályázók: Kis és középvállalkozások

Támogatható tevékenységek: egyéni és csoportos tevékenységek, tehetséggondozás, speciális pedagógiai fejlesztések, családi programok és fesztiválok, gyermektevékenységekhez kapcsolódó felszerelések vásárlása, szabadidős és sporttevékenységek

Támogatás értéke: 1.000.000 Ft – 3.000.000 Ft

A kedvezményezett hozzájárulása: 0%

Határidő: várhatóan 2020 folyamán jelenik meg a felhívás

Link: https://bgazrt.hu/palyazati-felhivas-vallalkozasok-gyermekbarat-tevekenysegenek-tamogatasara/

 


 

Finanszírozó: Magyar kormány / PRO ECONOMICA Alapítvány

Finanszírozási program: Támogatás mezőgazdasági gépek és berendezések, rendszerek, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges ültetvények telepítéséhez és korszerűsítéséhez és tenyészállatok vásárlásához Hargita, Kovászna és Maros megyében

A program célja: a mezőgazdasági tevékenységek konszolidálása és korszerűsítése, a foglalkoztatás növelése és fenntartása

Támogatható pályázók: gazdák

Támogatható tevékenységek: mezőgazdasági gépek, egyéb mezőgazdasági berendezések beszerzése, gyümölcsösök korszerűsítése és felszerelése, szarvasmarha, juh, kecske, sertés vagy méhek beszerzése

Támogatás értéke: max. 70 000 lej

A kedvezményezett hozzájárulása: 25%

Határidő: várhatóan 2020-ban jelenik meg a felhívás

Link: https://www.proeconomicaalapitvany.ro/

 


 

Finanszírozó: ORSZÁGOS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Finanszírozási program: A mezőgazdasági termékek feldolgozására / forgalmazására irányuló beruházások támogatása - beruházások a hegyi térségben található kis kapacitású vágóhidakba (PNDR 4.2)

A program célja: Új feldolgozó egységek létrehozása a helyi mezőgazdasági termékek számára és az integrált élelmiszerláncok népszerűsítése

Támogatható pályázók: Vállalatok (mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok) szövetkezetek és termelői csoportok

Támogatható tevékenységek: A vágóhidak (kis vágóhidak) létesítéséhez és a húsfeldolgozáshoz kapcsolódó kézzelfogható beruházások költségei

Támogatás értéke: Legfeljebb 300 000 euró / projekt

A kedvezményezett hozzájárulása: 40-50%

Határidő: várhatóan 2020-ban indul

Link: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

 


 

Finanszírozó: Románia Kormánya

Finanszírozási program: A piaci termékek és szolgáltatások marketingtevékenységeinek fejlesztési programja

A program célja: A gazdasági szereplők kapacitásának erősítése a piaci termékek és szolgáltatások reklámozásában, a kereskedők és piaci szolgáltatók tevékenységének fejlesztése és korszerűsítése

Támogatható pályázók: Mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, amelyek legalább 2 naptári éve működnek, és a pályázatban szereplő tevékenységre engedélyezett tevékenységi kódszámmal (CAEN kód) rendelkeznek.

Támogatható tevékenységek: berendezések és áruk beszerzése, minőségirányítási rendszer tanúsítása / weboldal létrehozása

Támogatás értéke: Legfeljebb 250 000 lej

A kedvezményezett hozzájárulása: 10%

Határidő: várhatóan 2020-ban indul

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/

 


 

Finanszírozó: Románia Kormánya

Finanszírozási program: Többéves országos program a kézműves tevékenységek támogatására

A program célja: Támogatás a kis kézművesek számára saját termékeik népszerűsítésére, valamint a helyi hagyományok szélesebb körű megőrzésére és ösztönzésére

Támogatható pályázók: Kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, engedéllyel rendelkező természetes személyek

Támogatható tevékenységek: A program a háromnapos országos kézműves vásár 2020-as megszervezésére vonatkozik

Támogatás értéke: A vásáron való részvétel szállítási költségeire nyújtott maximális támogatás nem haladhatja meg a 2ooo lejt.

A kedvezményezett hozzájárulása: 0

Határidő: várhatóan 2020-ban indul

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/

 


 

 Finanszírozó: Románia Kormánya

Finanszírozási program: Többéves országos mikro-iparosítási program

A program célja: A beruházások támogatása a prioritást élvező gazdasági ágazatokban, illetve ezekben az ágazatokban működő kkv-k tevékenységi körének és versenyképességének fejlesztése

Támogatható pályázók: Mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, amelyeknek a létrehozásától számítva legalább 2 naptári év telt el.

Támogatható tevékenységek: Termékek és berendezések beszerzése; Weboldal létrehozása, stb.

Támogatás értéke: Maxim 450.000 lei

A kedvezményezett hozzájárulása: Legalább 10%

Határidő: várhatóan 2020-ban indul

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-de-microindustrializare-2020/

 


 

Finanszírozó: GAL Homoród-Küküllő LEADER Egyesület

Finanszírozási program: PNDR-LEADER / M3 / 3A, 2A, 6A program

A program célja: Mezőgazdasági termékek feldolgozása és értékesítése, a gazdasági teljesítmény javítása

Támogatható pályázók: kereskedelmi vállalatok, kkv-k, PFA, II. stb. a GAL Homoród-Küküllő körzetéből

Támogatható tevékenységek: építkezési munkálatok, felújítás és bővítés, berendezések beszerzése, a feldolgozó egységek korszerűsítése

Támogatás értéke: 5.000 – 200.000 euró

A kedvezményezett hozzájárulása: 50%

Határidő: várhatóan 2020-ban indul

Link: http://www.hkleader.ro/ro/page/Vers.-aprobata-70

 


 

Finanszírozó: GAL Homoród-Küküllő LEADER Egyesület

Finanszírozási program: PNDR-LEADER M4 / 6A, 6B program A könnyűipar, a szolgáltatások és a kézművesség és fejlesztése, kézműves egységek létesítése

A program célja: A vidéki gazdaság diverzifikálása, a vidéki térségek gazdasági fejlődése és a szegénység felszámolása

Támogatható pályázók: A GAL Homoród-Küküllő térségében, vidéki településeken működő / újonnan alapított mikrovállalkozások és kisvállalkozások, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységekhez igénylik a támogatást

Támogatható tevékenységek: Épületek, létesítmények építése, bővítése és / vagy korszerűsítése, szabadidős tevékenységek felszerelésének biztosítása, berendezések és felszerelések vásárlása, szoftverek és szabadalmak, engedélyek, szerzői jogok, védjegyek beszerzése

Támogatás értéke: A vissza nem térítendő támogatás értéke 5000 és 50 000 euró között lehet

A kedvezményezett hozzájárulása: 10%

Határidő: várhatóan 2020-ban indul

Link: http://www.hkleader.ro/ro/page/Vers.-aprobata-72

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2020, augusztus»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774