Pályázati lehetőségek kkv-knak
Pályázati lehetőségek KKV-knak
 
 

Finanszírozó:  Románia Kormánya

Finanszírozási program: Támogatás beruházások céljára, a 130/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet alapján

A program célja: A COVID-19 járvány miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került KKV-k beruházásainak támogatása

Támogatható pályázók: a COVID-19 járvány miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került KKV-k

Támogatható tevékenységek: a) a meglévő termelési kapacitások bővítése, valamint a szolgáltatási kapacitások bővítése; b) a meglévő termelési kapacitások új egységeinek megvalósítása, valamint a szolgáltatások nyújtására szolgáló új egységek létrehozása; c) meglévő termelőegységek felújítása / korszerűsítése, valamint új szolgáltató egységek felújítása / korszerűsítése

Támogatás értéke: Minimum 50.000 euró - Maximum  200.000 euró

A kedvezményezett hozzájárulása: 15%

Határidő: 2020. december 3 – 2021. január 29.

Link: A fost anunțată data oficială de lansare a granturilor pentru investiții! - Fonduri Structurale (fonduri-structurale.ro)

 Finanszírozó: Regionális Operatív Program (POR)

Finanszírozási program: KKV-k beruházásai, innovációs és technológiai transzferrel foglalkozó szervezetek partnerségével (POR 1.1.C)

A program célja: Az innováció fejlesztése a vállalatokban, az innovációa és a technológia-átadással foglalkozó szervezetek támogatásával, az intelligens szakosodás területén

Támogatható pályázók: KKV-k és ITT-k (innovációs és technológiai transzferrel foglalkozó szervezetek) közötti partnerségek

Támogatható tevékenységek: technológiai transzfer tevékenységek (beruházások)

Támogatás értéke: 25.000-200.000 eur

A kedvezményezett hozzájárulása: 10%

Határidő: 2020.12.15.- 2021.02.15, 12.00 óra

Link: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25083/incepand-cu-15-decembrie-pot-fi-depuse-propuneri-de-proiecte-pentru-investitii-ale-imm-urilor-in-parteneriat-cu-entitati-de-inovare-si-transfer-tehnologic

 


Finanszírozó: Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Hitelgarancia-alapja
Finanszírozási program: IMM Invest
A program célja: egy vagy több hitel lehívása befektetésekhez és / vagy egy vagy több hitel a forgótőke számára szükséges hitelkerethez
Támogatható pályázók: A COVID-19 válság által súlyosan érintett kkv-k
Támogatható tevékenységek: Az állam garantálja a partnerbankoktól lehívott hitelek értékének 90%-át
Támogatás értéke: A kölcsönök maximális értéke befektetéseknél 10 000 000 lej lehet, míg forgótőke esetében 5 000 000 lej lehet
A kedvezményezett hozzájárulása: 2020. december 31-ig nem fizet kamatot, garanciadíjat vagy egyéb költségeket
Határidő: 2020.12.31
 

 
Finanszírozó: Románia Kormánya
Finanszírozási program: Környezetvédelmi Start-Up kísérleti program anyagokat előállító technológiák számára
A program célja: A környezetre gyakorolt negatív hatás csökkentése a természetes alapanyagokból és / vagy újrahasznosított alapanyagokból történő anyagok és / vagy termékek előállításának ösztönzésével
Támogatható pályázók: a Románia területén gazdasági tevékenységet folytató román jogi személyiséggel rendelkezők, akik a finanszírozási dosszié benyújtásának időpontjában legalább egy éve folytatnak gazdasági tevékenységet.
Támogatható tevékenységek: Olyan technológiákba történő beruházások, amelyek a természetes nyersanyagok és / vagy újrahasznosított alapanyagok felhasználásával alacsony környezeti hatást gyakorolnak az anyagok és / vagy termékek előállítására
Támogatás értéke: Legfeljebb 200 000 euró
A kedvezményezett hozzájárulása: 0%
Határidő: 2020.12.31.
 

 
Finanszírozó: NAGY INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM
Finanszírozási program: A biomasszából / biogázból és geotermikus energiából származó villamosenergia- és / vagy hőenergia-előállítási kapacitásokba történő beruházások támogatása, POIM AP 6, O.S. 6.1
A program célja: Villamos- és hőenergia előállítása kevésbé kiaknázott megújuló forrásokból
Támogatható pályázók: Kereskedelmi társaságok, amelyek energiát termelnek eladásra, területi közigazgatási egységek, közösségek közötti fejlesztési társulások
Támogatható tevékenységek: Az energiatermelési kapacitások létrehozása és / vagy korszerűsítése
Támogatás értéke: Legfeljebb 15 000 000 euró
A kedvezményezett hozzájárulása: 20% a mikro- és kisvállalkozások, 30% a középvállalkozások esetében
Határidő: 2020.12.31
 

 
 
Finanszírozó: Románia Kormánya
Finanszírozási program: Állami támogatás a gazdaságot jelentősen befolyásoló beruházások ösztönzésére a 807/2014-es sz. kormányhatározat révén
A program célja: Regionális fejlesztés magas hozzáadott értékű termékek előállítására szolgáló csúcstechnológiájú állóeszközökbe történő kezdeti beruházások révén, függetlenül a kedvezményezettek nagyságától
Támogatható pályázók: Újonnan alapított vagy már működő vállalkozások, mind kkv-k, mind nagyvállalatok
Támogatható tevékenységek: Az összes tevékenységi ágazatban végrehajtott beruházások támogathatóak, kivéve a 807/2014-es sz. kormányrendelet 15-ös sz. cikkelyében említetteket, valamint az állami támogatásban nem részesülő tevékenységi ágazatok listáján szereplőket.
Támogatás értéke: A beruházás ÁFA nélküli teljes értéke legalább 4,5 millió lej kell legyen, vagyis körülbelül 1 millió eurónak kell megfeleljen.
A kedvezményezett hozzájárulása: Legalább 50%
Határidő: 2020.12.31.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Finanszírozó: FNGCIMM
Finanszírozási program: IMM FACTOR
A program célja: KKV-k állami garanciás hitelhez való hozzájutása 
Támogatható pályázók: KKV-k (a termelés, kereskedelem vagy szolgáltatások területéről) 
Támogatható tevékenységek: A program keretében állami garanciát nyújtanak a programban részt vevő bankok által biztosított hitelekhez
Támogatás értéke: Maximum 800.000 euro/KKV. A halászati és akvakultúra-ágazatban: maximum 120.000 euro/kedvezményezett. Mezőgazdasági termékeket elsődleges termelő vállalkozások számára: maximum 100.000 euro/ kedvezményezett
A kedvezményezett hozzájárulása: A kapcsolódó kamat 50%
Határidő: 2020. december 31.
Link: https://www.fngcimm.ro/imm-factor 
 

 
Finanszírozó: Románia Kormánya
Finanszírozási program: “ELECTRIC UP” program (a 159/2020 sz. Sürgősségi Kormányrendelet alapján)
A program célja: fotovoltaikus panelek, valamint elektromos és plug-in hibrid autótöltők felszerelése
Támogatható pályázók: KKV-k; a HORECA területen működő romániai jogi személyek (a CAEN kóddal igazoltan)
Támogatható tevékenységek: 27 kWp - 100 kWp előállítására alkalmas fotovoltaikus panelek  felszerelése, amely a saját fogyasztást biztosítja, illetve a fölösleg energiát az Országos Energetikai Rendszernek (Sistemul Energetic Național) átadja. 22 kW-os autótöltő-állomások felszerelésre, amelyek alkalmasak az elektromos és plug-in hibrid autók töltésére.
Támogatás értéke: Maximum 100.000 euró 
A kedvezményezett hozzájárulása: 0%
Határidő: 2020. december 4-től kezdődően 60 napon át lehet jelentkezni
Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/09/ordonanta-de-urgenta-159-2020-prin-care-se-instituie-programul-de-finantare-electric-up/?fbclid=IwAR1akWMyMKNPhzRGPKnc5sMXlO1JF2_FexA_tyhOmm-O_jgohepuUeZmp6M
 

 

Finanszírozó: DIGI-B-CUBE hálózat

Finanszírozási program: Orvosi szakterületen működő innovatív KKV-k támogatása voucherekkel
A program célja: A DIGI-B-CUBE hálózat (Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain) voucher jellegű támogatást biztosít az orvosi szakterületen működő KKV-knek, új innovációk, megoldások, termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése érdekében. 
Támogatható pályázók: KKV-k (startup-ok is), amelyek az egészségügy, biotehnológiák, biofarma, IT vagy kapcsolódó területeken működnek (robotika, automatizálás, elektronika, nanotehnológiák, stb.). Konzorciumi elvárás: minimum 2, maximum 3 KKV, legalább két különböző szektorból. Pl: 1 KKV az egészségügy, biotehnológiák, biofarma területéről és 1 KKV IT vagy kapcsolódó területről.
Támogatható tevékenységek: Támogatás egy új termék vagy szolgáltatás közös létrehozására, egy előzetesen bizonyított koncepció alapján, amelynek célja az orvosi diagnózis és a kapcsolódó értékláncok digitalizálása
Támogatás értéke: a KKV-k konzorciumokba tömörülve jelentkezhetnek az alábbi típusú vouchere-ekre: prototípus kifejlesztése: max. 20.000 euro/KKV, legfennebb 60.000 euro/projekt. Innovációs Voucherek személyre szabott megoldásokra: max.50.000 euro/KKV, legfennebb 150.000 euro/projekt
A kedvezményezett hozzájárulása: -
Határidő: 2021. február 3 
Link: https://digibcube.eu/open-calls/?fbclid=IwAR0YKIhLZDPLhXXLI5H-pghliSw4QDc9Pb_O-qb3cxPbJnFGEh3OAPLX5DM 
 

 

Finanszírozó: Európai Bizottság és Románia Kormánya
Finanszírozási program: innovatív start-up-ok és spin-off-ok (Regionális Operatív Program 2014-2020, 1.2.1 tevékenység)
A program célja: Új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek, technológiák / folyamatok és / vagy szolgáltatások fejlesztése.
Támogatható pályázók: Start-up-ok: olyan vállalkozások, amelyek a 31/1990-es törvény alapján jöttek létre, a pályázat benyújtása előtt max. 3 évvel. Spin-off-ok: olyan vállalkozások, amelyeket ezután fognak létrehozni egy állami kutató szervezet tevékenységének eredménye nyomán (kutató intézet vagy egyetem).
Támogatható tevékenységek: kutatás, innovációs tanácsadás, ipari jogok védelme, standardok használata, minőség-jelölés, tesztelés és tanúsítás, piackutatás; ·termék/technológia/szolgáltatás létrehozása; nyersanyagok megvásárlása; tájékoztató tevékenységek; SPIN-OFF-ok létrehozása, bejegyzése, stb.
Támogatás értéke: Maximum 840.000 lej (nem haladhatja meg a 200.000 Eurót)
A kedvezményezett hozzájárulása: Minimum 10%
Határidő: 2023. december 29.
Link: http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf 
 

 


 

 
Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2021, január»
hkscpsv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774