Székelyföld Brüsszelben
kedd, 2021. január 19., 10:06:46

Nemzetközi szervezetek

 

Európai Régiók Közgyűlése

 

 

Hargita megye Hargita Megye Tanácsán keresztül 1993-tól tagja az Európai Régiók Gyülekezetének – a régiók európai szintű képviseleti szervezete, amely 270 európai régiót foglal magába és 16 régióközti szervezetet 33 tagországból.

Az Európai Régiók Gyülekezetét 1985-ben hozták létre, célkitűzései a következők:

-          A regionális szubszidiaritás és demokrácia elveinek népszerűsítése

-          A régiók hatáskörének növelése az európai intézmények körében

-          A régiók támogatása az európai fejlesztési folyamat ügyében

-          A régióközti együttműködés elősegítése

Az ERGY szakbizottságokon keresztül fejti ki tevékenységét (Gazdasági és Régiófejlesztési, Szociális és Egészségügyi, Kulturális, Oktatási és Régióközti Együttműködési), saját programokat bonyolít (mint például az Eurodyssée program), szakmai tanácskozásokat, szemináriumokat, konferenciákat szervez különböző területeken, valamint a naggyűlést, melynek keretében kiértékelik az éves tevékenységeket.

Az évek során a szervezet tagjai együttműködnek a közös célkitűzések megvalósítása érdekében a szakbizottságok keretében.

Az ERGY tagságnak köszönhetően Hargita Megye Tanácsa az évek során résztvett a különböző szakbizottságok által szervezett eseményeken más európai régiókkal együttműködve, ezáltal lehetővé téve a tapasztalatcserét, gyakornokok cseréjét, konferenciákon és szemináriumokon való részvételt.

Honlap: www.aer.eu