Agrárfejlesztési Stratégia
hétfő, 2021. március 08., 01:57:42
Társadalmi egyeztetés

A tervdokumentum kidolgozása során kiemelt figyelmet kapott a társadalmi részvétel lehetőségének biztosítása, a stratégia cél- és prioritásrendszerének széleskörű szakmai és társadalmi megalapozása, illetve annak nyilvános megvitatása.

 

A tervezési fázisban alkalmazott társadalmi részvételi eszközök a fórumok (térségenként egy-egy tematikus fórum),fókuszcsoportos találkozók (szakági képviselőkkel), személyes interjúk (a gazdatársadalom képviselőivel és különböző szakértőkkel), illetve a kérdőívek voltak. Az egyeztetési folyamat koordinációját Hargita Megye Tanácsa Multifunkcionális Központja vállalta fel.

 

A dokumentum koncepcionális kereteit megalapozandó 2010 október-novemberében a stratégia kidolgozói négy alkalommal, négy különböző helyszínen egyeztettek a gazdatársadalom képviselőivel. A találkozóról készült felvételek megtekinthetőek itt.

 

Ezzel párhuzamosan a stratégiakészítők összesen 213 megyei gazdához juttatták el a mezőgazdaság problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek körét feltáró kérdőívet. A szakértői mintavétel alapján mintába került adatközlők Székelykeresztúr, Csíkszereda, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós vidéki térségeiből kerültek ki. A megkérdezettek átlagéletkora 46 év, 84,8%-uk férfi és 15,2%-uk nő. A használt kérdőív megtekinthető itt, illetve a kérdőívezés adatbázisa itt.

 

A fókuszcsoportos találkozók meghívottai és az interjúk alanyai a különböző megyei agrárintézmények vezetői, a témára széleskörű rálátással bíró mezőgazdasági vállalkozások és gazdák voltak.

 

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki válaszadásával, észrevételeivel és meglátásaival támogatta a stratégia sikeres kidolgozását!